840 840 700

Profesionální služby v IT

pro živnostníky, menší a střední společnosti

Potvrzení o odeslání zprávy

RazítkoNechte si dát razítko!

Služba potvrzení o předání/odeslání zprávy Vám umožňuje kdykoliv zkontrolovat, že pro Vás důležitý email byl předán na poštovní server příjemce. Služba nesděluje, zda byla zpráva příjemci doručena, ale to, že byla z našeho poštovního serveru skutečně předána k dalšímu zpracování na server příjemce. Na základě tohoto potvrzení vydá WebStep, s.r.o. na požádání o předmětných skutečnostech oficiální čestné prohlášení. Proč je potvrzení o odeslání důležité?

Tato informace je velmi důležitá v případě, že se s příjemcem přete o to, zda vaši zprávu obdržel či nikoliv. Máte-li totiž v ruce naše potvrzení, leží odpovědnost za nedoručení zprávy na straně příjemce a jeho poskytovatele. Vy jste, lidově řečeno, z obliga. Jsou totiž jen dvě možnosti:

 • Příjemce zprávu obdržel, avšak nepřečetl ji, nebo ji vědomě zapírá.
 • Zprávu příjemci nedoručil jeho poštovní server.

TABS:Jak mohu službu zprovoznit?

Zprovoznění služby je jednoduché. Proveďte následujících 5 kroků (systém bude funkční od 6h ranní následujícího dne):

 1. 1 Přihlašte se k Vašemu účtu z WWW rozhraní.
 2. 2 Klikněte na odkaz Schránky a označte složku INBOX.
 3. 3 Z menu Vyberte akci: vyberte Vytvořit schránku.
 4. 4 Jako názej schránky zadejte „status“
 5. 5 Odhlašte se.
 6. 6 Vyčkejte do 6h ranní dalšího dne.
 7. 7 …
 8. 8 Odstranění složky službu deaktivuje!

Jak se se službou pracuje?

Pokud jste provedli výše uvedené kroky, máte na serveru vytvořenu složku status, do které automaticky přicházejí zprávy potvrzující odeslání/předání zprávy na poštovní server příjemce. Ke složce máte přístup prostřednictvím našeho WWW rozhraní, nebo prostřednictvím IMAP protokolu přímo z Vašeho poštovního klienta. Odeslané zprávy se kontrolují jednou za 5 minut, očekávejte tedy max. 5-ti minutové zpoždění příchodu potvrzenky. Potvrzenka obsahuje následující údaje:

 • Předmět a status zprávy musí obsahovat (ok) nebo (ok3).
 • Datum informuje o čase, ve kterém proběhlo odeslání zprávy.
 • Odesílatel je Vaše poštovní adresa, jak byla uvedena ve From:/Od:.
 • Příjemce je el. adresa příjemce, jak byla uvedena v To:/Komu:.
 • Předmět odpovídá předmětu odeslané zprávy.
 • Přes server informuje o doménovém jméně serveru příjemce.
 • Odesláno za udává jak dlouho předání zprávy trvalo.
 • Typ transportu specifikuje mechanismus předání zprávy.
 • TCP komunikace detailně popisuje síťové spojení mezi severy.
 • Status musí obsahovat ok nebo ok3
 • Ostatní údaje obsahují informace pro poskytovatele služby.
Zaměřujeme se na živnostníky a menší a střední společnosti.
Profi helpdesk, garance reakční doby, urgentní výjezdy.
Nízkonákladové služby šetřící čas a peněženky klientů.
Akceptujeme platby v elektronických měnách (Bitcoin).
WebStep, tradice 15 let a tisíce spokojených zákazníků.