840 840 700

Profesionální služby v IT

pro živnostníky, menší a střední společnosti

WebSite Baker

Jednoduchý, rychlý a přehledný systém správy obsahu pro WWW prezentace menšího rozsahu.

WebSite Baker je systém vhodný pro malé a střední společnosti preferující jednoduchost ovládání před komplexností WWW stránek. Website Baker je na vašich stránkách „neviditelný“, běžný návštěvník nic netuší o administračním rozhraní, ani že jsou stránky vystavěny na systému CMS. Administrační část slouží především k editaci a nastavení obsahu – vzhled této části tak nijak nesouvisí s vlastním vzhledem stránek.

TABS:Úvodní obrazovka

Hlavní strana Jak to tedy funguje? Jednoduše, po přihlášení uživatelským jménem a heslem se dostanete do administračního režimu, kde si z přehledných ikonek s popisky vyberete jakou činnost chcete provádět. Můžete měnit strukturu webových stránek – přidávat odkazy, měnit menu, lze editovat jejich obsah – přidávat celé texty, obrázky apod. Samozřejmě nechybí nápověda, nastavení stránek a další volby.

Přehled stránek

Přehled stránek Základní a nejčastěji užívanou položkou ve Website Bakeru jsou Stránky – zde vidíte ve stromové struktuře členěnou vaši webovou prezentaci. Struktura stránek zde odpovídá člěnění, jež uvidí uživatel na vaší webové stránce – pochopitelně v dané grafice. Každé stránce zde můžete nastavit, zda bude viditelná, tj. půjde na ni kliknout, nebo ji můžete návštěvníkovi dočasně skrýt, či ji úplně smazat. Viditelnost stránky lze ještě dále členit – můžete například nějakou stránku zpřístupnit pouze pro zaregistrované uživatele. Pomocí šipek nahoru/dolů lze jednoduše měnit pořadí stránek.

Nastavení stránky

Nastavení stránky Každé stránce máte možnost definovat její nastavení obsahující název (titulek) stránky, její popis, klíčová slova (pro vyhledávání), atd., volíte si zde i šablonu (nadřazený vzhled) a jazyk – každou stránku můžete mít vytvořenou v několika jazykových verzích.

Editace stránky

Editace stránky Obsah stránky můžete libovolně editovat ve WYSIWYG editoru s pohodlím srovnatelným s textovými procesory jako je OpenOffice.org Writer či MS Word. Můžete měnit velikost písma, nadpisy, zarovnání textu, vkládat obrázky apod., další akce můžete vidět na editační liště:

Editační lišta

Výsledný vzhled

Výsledný web Výhodou tohoto přístupu editace je, že vzhled máte podřízen šabloně stránky, tj. vaše úpravy zapadnou do designu. Téměř nemůžete zobrazení rozbít, pokazit, či vytvořit každou stránku (samozřejmě s trochou soudnosti) naprosto rozdílnou.

Moduly

Moduly Pro editaci skupiny strukturovaných stránek (např. přehledy produktů, fotogalerie, diskusní fóra atd.), u kterých je žádoucí shodný vzhled, ale jiný obsah, můžete používat tzv. moduly (jinak řečeno „typy“ stránek). Modulem je definováno jak administrativní rozhraní (často strukturovaný formulář pro zadávání popisků, event. nahrávání souborů), tak i rozložení výsledné stránky. To opět vzhledově zapadá do celkové šablony stránek. Výhodou oproti zadávání WYSIWYG editorem je rychlost zadávání a omezená možnost špatného zobrazení. Zadáváte totiž pouze hodnoty a vzhled je již dán konkrétním modulem.

Implementace systému

Implementace systému správy obsahu WebSite Baker zahrnuje několik typických fází.

Implementaci lze provést nad stávajícím vzhledem a obsahem www stránek, nebo při vytváření stránek nových. Není-li k dispozici design stránek v elektronické formě nebo není-li znám vůbec, zajistí naše firma vytvoření tzv. designových studií, případně implementaci designu do elektronické podoby profesionálním grafikem. Takto vytvořená elektronická podoba designu je poté implementována jako vzhledová šablona do systému WebSite Baker, a to se všemi požadovanými aktivními prvky designu (menu, tlačítka, aj.). Po této fázi přichází naplnění stránek obsahem. To se skládá ze samotného vytvoření a „nalití“ vhodně formulovaných textů a realizaci stránkové struktury stránek (tzv. mapy webu).

Naše společnost zajistí všechny fáze implementace stránek založených na systému správy obsahu WebSite Baker a jejich průběžnou údržbu, je-li požadována.

Reference

Na systému WebSite Baker jsme vyvinuli např. následující weby:

Zaměřujeme se na živnostníky a menší a střední společnosti.
Profi helpdesk, garance reakční doby, urgentní výjezdy.
Nízkonákladové služby šetřící čas a peněženky klientů.
Akceptujeme platby v elektronických měnách (Bitcoin).
WebStep, tradice 15 let a tisíce spokojených zákazníků.