Antispamový filtr

Náš antispamový filtr funguje na principech statistické analýzy obsahu emailových zpráv. V následujícím textu najdete instrukce jak filtr na svém mailboxu zprovoznit, případně zakázat a jak se vypořádat s chybnou klasifikací emailů.

Jak používat náš antispamový filtr?

Zprovoznění antispamu

Zprovoznění filtru je rychlou a nenáročnou operací. Pokud si přesto nebudete jisti, požádejte nás na emailu podpora@webstep.net o jeho založení.

Antispamový filtr zprovozníte založením složky spam pod Vaším emailovým účtem. Tuto složku lze vytvořit prostřednictvím WWW rozhraní Vaší pošty. Je nutné, aby název této složky byl psán malým písmem (jak založit speciální složku).

Prosím berte na vědomí, že se nejedná o lokální složku ve Vašem poštovním klientovi (např. MS Outlook Express, Mozilla Thunderbird, KMail apod.), ale o složku na našem poštovním serveru.

Složka spam obsahuje všechny doručené zprávy detekované jako spam mladší než 7 dní. Starší zprávy jsou ze složky automaticky odebírány a je z nich vytvářena učíci množina pro antispamový filtr. Ostatní zprávy jsou Vám doručovány klasickým způsobem.

Deaktivace antispamu

Antispamový filtr je aktivní, jestliže ve Vašem mailboxu na našem emailovém serveru existuje složka „spam“. Jejím zrušením se antispamový filtr deaktivuje. Složku lze zrušit stejným způsobem jako ji vytvořit, tedy prostřednictvím WWW rozhraní Vaší pošty.

Učení antispamu

Každý antispamový filtr vykazuje jistou míru chybovosti, způsobenou kvalitou filtrovacích pravidel, případně kvalitou učící množiny. Právě antispamové filtry založené na statistické analýze obsahu (v našem případě se jedná o tzv. rychlý Bayesianský spamový filtr) vykazují nejvyšší míru úspěšnosti klasifikace. Přesto dochází k případům, kdy je email nesprávně klasifikován. Existují proto postupy, jak tyto chyby opravit a pro příště se pokusit jejich vznik zamezit manuální klasifikací příslušného emailu. Existují dva scénáře chybné klasifikace.

  1. Do Vašeho mailboxu přijde spamová zpráva, která nebyla filtrem správně detekována a nebyla zařazena do složky spam. Označte zprávu jako spam, přesuňte ji do složky spam a ponechte ji zde.
  2. Ve složce spam se nachází zpráva, která spamem není. Tato zpráva je přístupná prostřednictvím výše uvedeného WWW rozhraní Vaší pošty. Označky zprávujako ham (nespam) a přesuňte ji ze složky spam do jiné Vaší složky a ponechte ji zde.

Očekáváte-li zprávu, která nepřichází, je vhodné přes WWW rozhraní zkontrolovat složku spam. Tuto složku je vhodné prostřednictvím WWW rozhraní Vaší pošty čas od času (1x týdně) prohlédnout pouze za účelem kontroly, nenachází-li se v ní nespamová zpráva a případné chyby opravit výše uvedeným postupem.

Jak odeslat zprávu jako přílohu?

Způsobů jak odeslat zprávu ve formě přílohy (nikoliv vloženou) je více. Pokud Váš emailový klient podporuje volbu způsobu přeposlání zprávy (např. KMail), případně máte tento způsob přeposílání (forward) nastaven jako výchozí (MS Outlook Express, Mozilla Thunderbird) potom zvolte způsob 1. V každé situaci můžete též použít způsob 2.

  1. V emailovém klientovi zvolte přeposlat ve formě přílohy.
  2. Uložte zprávu na Vaši plochu a vytvořte email, ke kterému uložený soubor zprávy přiložíte jako běžnou přílohu.

Upozornění na možná rizika

Jak již bylo napsáno, používání antispamového filtru s sebou nese riziko chybné klasifikace emailu a tím i možného selhání tohoto způsobu komunikace s odesílatelem takového emailu. Proto náš antispamový filtr uchovává chybně klasifikované emaily ještě 7 dní ve Vaší složce spam na našem serveru.

Náš filtr je nastaven s filosofií, že každá nevyžádaná zpráva včetně seriózních avšak neadresných hromadných nabídek služeb a produktů je považována za spam. Pokud příjem takovýchto nabídek akceptujete, antispamový filtr nepoužívejte.

Naše firma se necítí být odpovědná za jakékoliv škody vzniklé používáním našeho antispamového filtru a nesprávnou klasifikací spamu. Stejně tak Vám nemůžeme dát záruku 100% funkčnosti filtru. Antispamový filtr používáte na základě vlastního rozhodnutí s vědomím všech úskalí jeho používání.