Dohledový panel

Níže najdete stručný manuál ke klientskému pohledu na Dohledový panel počítačové sítě, ke kterému mají přístup exekutivní pracovníci našich klientů.

Manuál klientského pohledu na dohledový panel

Dohledový panel je rozčleněn na Menu, Levý panel, Pravý horní panel, Pravý spodní panel, ilustrativní screenshot níže.

Klientský pohled na dohledový panel

Menu

Prostřednictvím Menu se můžete z dohledového panelu odhlásit, spustit si specializované „monitory stavu“ WallChart a MiniDash a zobrazit si některé sestavy (např. výkaz licencí).

  • Výkaz SW licencí (Menu/Reports/Software License Check): Nenechte se prosím zmást položkou Licensed Software, jedná se o SW, který je v našem systému zařazen do skupiny Licensed Software, nemusí se nutně jednat o veškerý licencovaný software u Vás instalovaný.

Levý panel

V levím panelu najdete tři záložky/sekce; Server monitoring, Workstation monitoring a Asset tracking. SLouží, ve shodě s názvem k přepínání mezi monitoringem serverů, stanic a HW a SW inventurou.

Pravý horní panel

V pravém horním panelu najdete vždy seznam zařízení, a to buď serverů nebo stanic. Stav zařízení je zjednodušeně indikován názornými ikonami, popis ikony lze získat podržením myši nad záhlavím daného sloupce.

  • Automatizované úlohy: objeví-li se v pravém horním panelu záložka „Automated task“, je v ní zobrazen seznam automatizovaných úloh, které jsou nastaveny pro spuštění na daném seznamu zařízení. Může se jednat o různé úlohy údržby, automatizované restarty atp.

Pravý spodní panel

V pravém spodním panelu najdete ve výchozím pohledu „kartu zařízení“ s jeho stručným popisem. V dalších záložkách potom máte možnost získat k danému zařízení další informace (seznam kontrol, výpadků, stav aktualizací, AV ochrany, detailní pohled na HW zařízení a SW licence.