Nastavení automatické odpovědi

Funkce automatické odpovědi na příchozí emailovou zprávu se nejčastěji používá jako způsob upozornění odesílatele emailu na nepřítomnost příjemce emailové zprávy, např. při dovolených, nemocech, apod.

Upozornění!

  • Automatická odpověd se jednomu odesilateli pošle pouze jednou za týden. Tedy odesílatel Vám pošle jeden email a dostane automatickou odpověd. Na ostatní emaily v průběhu příštího týdne odpověd již nedostane.
  • Funkce nijak nemění manipulaci s příchozí zprávou, ta je i nadále umísťována do Vašeho mailboxu, kde je Vám k dispozici.

Jak nastavit automatickou odpověď na příchozí email?

Přihlášení do Webmailu

Přihlašte se na stránce Vaše pošta do webového rozhraní (Webmailu). V pravém horním rohu klikněte na ‚Osobní nastavení‘.

Pokud nemáte nastavený profil (např. jste se do webového rozhraní přihlásili poprvé) je potřeba jej nastavit. Automatická odpověd dojde adresátovi pouze v případě, že email poslal na adresu uvedenou ve výchozím profilu.

Nastavení osobního profilu

Profil se nastavuje v záložce ‚Profily‘. V levém sloupci je seznam Vašich profilů. V profilu nastavujete své jméno a emailovou adresu, ze které posíláte Vaše emaily. Taktéž je zde možné nastavit podpis, který se automaticky připojí ke každé odchozí zprávě.

Pokud používáte webové rozhraní poprvé, máte nastavený výchozí profil, který se jmenuje stejně, jako Vaše uživatelské jméno, např. usr22733. Kliknutím na jeho název jej můžete změnit. V našem případě se profil jmenuje ‚test‘.

Nastavení profilu

V profilu nastavujete své jméno a emailovou adresu, ze které posíláte Vaše emaily. V editaci profilu nastavte jméno a email a pak profil uložte kliknutím na ‚Uložit‘. Zkontrolujte, zda je zaškrtnutá volba ‚Nastavit výchozí‘.

Nastavení profilu

Nastavení odpovědi

Pokud máte nastavený profil, můžete nastavit zprávu, která se automaticky odešle jako odpověd na příchozí email.

Klikněte na záložku ‚Dovolená‘. Aby byla automatická odpověd aktivní, zaškrtněte volbu ‚Zasílání odpovědí povoleno‘. Text odpovědí vepište do příslušného políčka. Změny potvrdte kliknutím na tlačítko ‚Uložit‘.

Nastavení odpovědi

Pro vypnutí automatické odpovědi stači odškrtnout volbu ‚Zasílání odpovědi povoleno‘ a změnu potvrdit kliknutím na tlačítko ‚Uložit‘. Text můžete ponechat a použít jej příště.

Nastavení odpovědi

Toto nastavení se projeví okamžitě, můžete si jej vyzkoušet zasláním zprávy na Vaší emailovou adresu. Během okamžiku Vám dojde automatická odpověd.