Nastavení poštovního klienta

Následují text poskytuje obecný návod pro nastavení poštovního klienta pro využívání e-mailových služeb společnosti WebStep, s.r.o.Věnujte prosím pozornost také následujícím informacím:

Vzorový účet

Nastavení poštovního klienta budeme demonstrovat na vzorovém účtu pana Jana Nováka, ke kterému jste obdrželi následující údaje:

 • E-mail: novak@dopis.cz
 • Název mailboxu: novak 1)
 • Heslo: <heslo>
 • Server příchozí i odchozí pošty: mail.webstep.net
 • Protokoly: IMAP 2), POP3 3), SMTP
 • Zabezpečení: STARTTLS, SSL (pouze IMAP/POP3)

Založení účtu

Aby bylo možné využívat e-mailových služeb naší společnosti, je nutné založit ve Vašem poštovním programu nový účet. Účet založte nejlépe pod názvem shodným s e-mailovou adresou účtu. Při založení zapotřebí nastavit především údaje pro příchozí a odchozí poštu.

Nastavení příchozí pošty

 • Název mailboxu: novak@dopis.cz
 • Heslo: <heslo>
 • Server příchozí pošty: mail.webstep.net
 • Typ účtu: IMAP (port 143) nebo POP3 (port 110)
 • Zabezpčení účtu: STARTTLS, alternativně SSL (na portech 993, resp. 995)

Složky

V případě, že si nastavíte účet typu IMAP (viz vysvětlení v zápatí stránky) je vhodné nastavit si složky, do kterých se bude ukládat Vámi odesílaná pošta, spam, smazaná pošta atp. Doporučuje důrazně držet se následujících názvů složek 4)

Nastavení odchozí pošty

 • Jméno odesílatele: Jan Novák
 • E-mailová adresa: novak@dopis.cz
 • Server odchozí pošty: mail.webstep.net
 • Zabezpečení: STARTTLS (port 25 nebo 587)
 • Uživatelské jméno: novak (shodné s názvem mailboxu)
 • Heslo: <heslo> (shodné s heslem pro příchozí poštu)

Ostatní nastavení poštovního klienta

Poštovní klienti disponují pestrou škálou funkcí a nastavení, jako jsou např. nastavení el. podpisu, podpisu v patičkách odchozích zpráv, nastavení vestavěných antispamových filtrů a mnoho jiných. Popis těchto funkcí je mimo rozsah tohoto návodu.

Chcete-li důkladně využívat schopností Vašeho poštovního programu, doporučujeme prostudovat si příslušnou dokumentaci, případně se obrátit na naši společnost s požadavkem na zaškolení obsluhy a vysvětlení možností Vašeho poštovního klienta.

1) Není-li v údajích, které jste obdrželi uveden název mailboxu, pak jsou název mailboxu a e-mailová adresa shodné, platí to zejména pro nové klienty společnosti WebStep od 10/2011
2) Přistupujete-li prostřednictvím protokolu IMAP, je veškerá Vaše pošta uložena na našich serverech a patřičně zálohována. Máte možnost přistupovat k Vaší poště z vícero počítačů, na cestách a vytvářet si ve Vašem poštovním účtu strukturu složek a podsložek.
3) Přistupujete-li prostřednictvím protokolu POP3, je Vaše pošta stahována do vašeho počítače a není-li nastaveno jinak, je z našich serverů po stažení automaticky smazána.
4) Složky jsou standardně založeny, přistoupíte-li k Vaší poště prostřednictvím našeho webmailu – odkaz Vaše pošta v menu stránek.