Potvrzení o odeslání zprávy

Nechte si dát razítko!

Služba potvrzení o předání/odeslání zprávy Vám umožňuje kdykoliv zkontrolovat, že pro Vás důležitý email byl předán na poštovní server příjemce. Služba nesděluje, zda byla zpráva příjemci doručena, ale to, že byla z našeho poštovního serveru skutečně předána k dalšímu zpracování na server příjemce. Na základě tohoto potvrzení vydá WebStep, s.r.o. na požádání o předmětných skutečnostech oficiální čestné prohlášení. Proč je potvrzení o odeslání důležité?

Tato informace je velmi důležitá v případě, že se s příjemcem přete o to, zda vaši zprávu obdržel či nikoliv. Máte-li totiž v ruce naše potvrzení, leží odpovědnost za nedoručení zprávy na straně příjemce a jeho poskytovatele. Vy jste, lidově řečeno, z obliga. Jsou totiž jen dvě možnosti:

 • Příjemce zprávu obdržel, avšak nepřečetl ji, nebo ji vědomě zapírá.
 • Zprávu příjemci nedoručil jeho poštovní server.

Jak mohu službu zprovoznit?

Zprovoznění služby je jednoduché. Proveďte následujících 5 kroků (systém bude funkční od 6h ranní následujícího dne):

 1. Přihlašte se k Vašemu účtu z WWW rozhraní.
 2. Klikněte na odkaz Schránky a označte složku INBOX.
 3. Z menu Vyberte akci: vyberte Vytvořit schránku.
 4. Jako názej schránky zadejte „status“
 5. Odhlašte se.
 6. Vyčkejte do 6h ranní dalšího dne.
 7. Odstranění složky službu deaktivuje!

Jak se se službou pracuje?

Pokud jste provedli výše uvedené kroky, máte na serveru vytvořenu složku status, do které automaticky přicházejí zprávy potvrzující odeslání/předání zprávy na poštovní server příjemce. Ke složce máte přístup prostřednictvím našeho WWW rozhraní, nebo prostřednictvím IMAP protokolu přímo z Vašeho poštovního klienta. Odeslané zprávy se kontrolují jednou za 5 minut, očekávejte tedy max. 5-ti minutové zpoždění příchodu potvrzenky. Potvrzenka obsahuje následující údaje:

 • Předmět a status zprávy musí obsahovat (ok) nebo (ok3).
 • Datum informuje o čase, ve kterém proběhlo odeslání zprávy.
 • Odesílatel je Vaše poštovní adresa, jak byla uvedena ve From:/Od:.
 • Příjemce je el. adresa příjemce, jak byla uvedena v To:/Komu:.
 • Předmět odpovídá předmětu odeslané zprávy.
 • Přes server informuje o doménovém jméně serveru příjemce.
 • Odesláno za udává jak dlouho předání zprávy trvalo.
 • Typ transportu specifikuje mechanismus předání zprávy.
 • TCP komunikace detailně popisuje síťové spojení mezi severy.
 • Status musí obsahovat ok nebo ok3
 • Ostatní údaje obsahují informace pro poskytovatele služby.