sk lisen logo

„Přestože výroba nových stránek SK Líšeň nebyla klasická zakázka, počínala si společnost WebStep od počátku zcela profesionálně a vyrobené www stránky plně odpovídají naším požadavkům. Chci tímto vyjádřit společnosti WebStep uznání za její práci na stránkách a v oblasti marketingu a poděkovat, že takto sponzorsky vypomohla v oblasti, ve které je o kvalitní řešení s ohledem na podfinancovanost sportu nouze.“

Ing. Karel Hladiš, CSc | předseda fotbalového klubu SK Líšeň