UniCredit Leasing CZ

„WebStep je naším partnerem již dlouhá léta a naše spolupráce vždy spěje rychle k požadovanému výsledku. Přestože klademe vysoké nároky na dodavatele našich kritických aplikací a služeb, WebStep jim vždy dostojí s rezervou. Jsme velmi spokojeni.“

Petr Dufek | vedoucí ICT oddělení UniCredit Leasing CZ, a.s.