Antivirová a antispamová ochrana

Jak to funguje?

Naše společnost implementovala antivirové a antispamové řešení SpamAssassin/ClamAV na našem emailovém serveru. Toto řešení chrání do značné míry náš emailový systém před masivními virovými a spamovými útoky. Neklade si za cíl poskytout 100% ochranu, spíše se jedná o prvotní síto virů (i neznámých) a spamů. Analýza příchozích emailů je prováděna tzv. on-fly, závadné emaily jsou tedy odmítnuty již na vstupu a do serveru se vůbec nedostanou.

Analýza probíhá v systému AV/AS ochrany následovně:

  • Analýza příchozích zpráv na existenci emailové adresy příjemce.
  • Analýza výskytu nebezpečných příloh (PIF, SCR, COM, BAT).
  • Analýza na výskyt vzoru charakterizujícího přítomnost viru.

Pokud tedy správa neobsahuje systému známý vir, nebezpečnou příponu a je určena existujícímu příjemci, je propuštěna.

SpamAssassin/ClamAV řešení nenahrazuje funkci koncového antispamového filtru popisovaného zde. Pokud je Váš emailový účet často přehlcen spamem, prosím využijte náš Antispamový filtr.