Migrace stovek mailových schránek: hotovo za půl hodiny

Profil zákazníka

Fakulta chemická VUT

Historie jedné z nejstarších českých chemických fakult se začala psát už v roce 1911, v obnovené podobě pak existuje od roku 1992. Fakulta v současné době sídlí v kampusu Pod Palackého vrchem v Brně. Úzce spolupracuje s množstvím významných institucí, jako jsou Polymer Institute Brno, Přírodovědecká fakulta MU nebo ústavy Akademie věd ČR. Absolventi se uplatňují jak ve výzkumné, tak výrobní sféře, ve státní správě, na manažerských postech v Česku i v zahraničí. Na fakultě studuje okolo 900 studentů.

2006

Počátek spolupráce

222

Počet zaměstnanců

22

Tisíc korun rozpočet akce

Zadání

Výchozí stav: Stovky GB dat na starém serveru

Klient měl jasný požadavek – provést migraci mailů ze starého serveru na nový.

Celkem se jednalo o 250 mailových schránek (mailboxů) obsahujících 360 GB dat. Zatímco přenastavení mailových klientů dostalo na starost fakultní IT oddělení, na WebStep připadla samotná migrace mailboxů.

Přecházet se mělo z dosavadního serveru Linux Debian (Courier, Qmail + LDAP) na server Microsoft Exchange 2019. Aby byl chod instituce zasažen co nejméně, mělo se jednat o akci „kulový blesk“ a všichni uživatelé měli být přesunuti v jednom termínu.

Počet mailboxů 250

Objem dat 360 GB

Řešení

Pečlivé plánování, rychlé provedení

Samotné migraci předcházela příprava projektu od září 2020 do února 2021, kdy bylo vykázáno celkem 23 hodin čisté práce.

WEBSTEP následně provedl iniciální kopii mailboxů následovanou online inkrementální synchronizací změn včetně odmazávání dat dle původního serveru. Starý server už vykazoval malý výkon, rychlost kopírování se proto musela balancovat a omezovat, aby nebyl ovlivněn standardní provoz a uživatelé nebyli zasaženi nefunkčností mailových schránek.

V okamžiku, kdy mělo IT oddělení FCH připravený postup změn poštovních klientů na fakultě, následovala odstávka starého serveru, která trvala zhruba 30 minut. Během této doby bylo vše přesměrováno a dokopírováno na nový server. Dodatečně pak došlo ještě k migraci několika mailboxů, které se až po jejich deaktivaci ukázaly ještě aktivními.

„Děkuji WEBSTEPu za naprosto profesionální spolupráci, a to nejen v tomto případě, ale dlouhodobě. Oceňuji perfektní spolupráci jak po stránce technické, tak po stránce přesné, strukturované, pružné a včasné komunikace i po stránce vstřícného lidského přístupu.“

Jan Brada, vedoucí Oddělení informačních služeb FCH VUT

Přínosy

Mailboxy přesunuty bez komplikací

Klient využívá nový server pro mailboxy

Server umožňuje webový přístup, mobilní aplikaci nebo poštovní klienty, například Outlook či Thunderbird

Uživatelé nebyli při migraci mailboxů zasaženi výpadkem služeb

Naše případovky

Další případové studie

Virtuální server v cloudu: Homeoffice bez kompromisů

Zákazníkem je přední česká daňová a účetní konzultanská společnost poskytující komplexní poradenské služby v oblasti přímých i nepřímých daní, a to českým i zahraničním společnostem a fyzickým osobám. Po celé republice má společnost několik poboček, zaměstnanci proto často cestují. Ve společnosti je proto běžný homeoffice.

Detail případové studie

Všechny případové studie

Kalkulátor

Spočítejte si, kolik by stála podobná realizace u vás

Spočítejte si cenu správy sítí