Virtuální server v cloudu: homeoffice bez kompromisů

Profil zákazníka

Přední účetní
a auditorský konzultant

Zákazníkem je přední česká daňová a účetní konzultanská společnost poskytující komplexní poradenské služby v oblasti přímých i nepřímých daní, a to českým i zahraničním společnostem a fyzickým osobám. Po celé republice má společnost několik poboček, zaměstnanci proto často cestují. Ve společnosti je proto běžný homeoffice.

2015

Počátek spolupráce

30

Počet zaměstnanců

13k

Měsíční cena služby

Zadání

Chceme rychle zprovoznit flexibilní firemní řešení

Klient už v roce 2015 po konzultacích s WEBSTEP zavedl firemní server v cloudu a vyhnul se tak nutnosti budovat vlastní IT infrastrukturu. K serveru se zaměstnanci připojují pomocí VPN, veškerá firemní data jsou umístěna v největší evropské serverovně a práce zaměstnanců je synchronizována přes Internet. Klient využívá zejména účetní aplikace.

WEBSTEP server pravidelně a intenzivně zálohuje (snímkuje) a pro případ fatálního kolapsu serverovny existují dvě zálohy v Česku na různých lokacích. Mailové služby fungují na mailserveru WEBSTEP Mail. Díky tomu všemu zaměstnanci nerozlišují, zda pracují doma nebo v kanceláři, proto se epidemie covidu-19 a karantény se nedotkly stylu jejich práce. V nedávné době došlo k implementaci MS Teams.

WEBSTEP spravuje také pracovní stanice zaměstnanců klienta. Převážně notebooky jsou pravidelně monitorovány a chráněny moderním antivirovým řešením. WEBSTEP dodává klientovi stanice předkonfigurované pro práci na firemním serveru tak, aby měl zaměstnanec co nejjednodušší zapracování se systémem.

Klient v souvislosti se vzrůstajícími požadavky a nutností práci z domu zvažuje další aktualizaci služeb ve formě plného přechodu správy dat na cloudovou službu SharePoint a mailových služeb Office365. Tato kvalitativní změna musí vzhledem k ceně cloudových licencí podléhat pečlivé ekonomické rozvaze a zvážení přínosů a nákladů.

Počet interních uživatelů 28

Počet externích uživatelů 3

„Veškeré změny a plány v rámci IT aktivně konzultujeme se společností WebStep a společně hledáme řešení s ohledem na naše požadavky, potřeby a náklady.“

jednatel společnosti

Přínosy

Bezpečný přístup k práci odkudkoliv

Virtuální server v cloudu

Mailové služby na mailserveru WEBSTEP

Server je pravidelně zálohován několikrát denně na různých lokacích

Naše případovky

Další případové studie

Migrace stovek mailových schránek: hotovo za půl hodiny

Historie jedné z nejstarších českých chemických fakult se začala psát už v roce 1911, v obnovené podobě pak existuje od roku 1992. Fakulta v současné době sídlí v kampusu Pod Palackého vrchem v Brně. Úzce spolupracuje s množstvím významných institucí, jako jsou Polymer Institute Brno, Přírodovědecká fakulta MU nebo ústavy Akademie věd ČR. Absolventi se uplatňují jak ve výzkumné, tak výrobní sféře, ve státní správě, na manažerských postech v Česku i v zahraničí. Na fakultě studuje okolo 900 studentů.

Detail případové studie

Všechny případové studie

Kalkulátor

Spočítejte si, kolik by stála podobná realizace u vás

Spočítejte si cenu správy sítí